I 1989 besluttede Dyssegårdsskolen, KFUM-spejderne i Gentofte samt Dyssegård Sogns Ungdomsforening, at undersøge muligheden for at oprette et sejladsundervisningsprojekt. Formålet var at give eleverne på Dyssegårdsskolen mulighed for at vælge sejlads som tilvalgsfag-undervisning, samt at medlemmerne af KFUM og DSU ville kunne uddanne sig i sejlads ved at tage duelighedsprøven og yactskippereksamen af 3. grad. samt alle de underprøver det medfører: Brandkursus, VHF-kursus, motorkursus, førstehjælps-kursus m.v. Der blev nedsat et arbejdsudvalg og nogle arbejdsgrupper der hver for sig skulle undersøge forskellige områder som: Anskaffelse af båd, type, størrelse, pris, havneplads, fondraising, myndigheds-krav, uddannelsesstruktur, organisationsstruktur og vedtægter.
Der var nok at tage fat på. Og der blev taget fat.

Det lykkedes at få samlet så mange fondsmidler og egne penge, at sejlbåden en Banner 41 kunne bestilles på Bannerværftet i januar 1990 til levering i maj, hvor den første standerhejsning kunne holdes søndag den 1 maj 1990. Det blev fejret ved en stor fest i Hellerup Havn hvor “Lilli Zingel” fik midlertidig plads på ydermolen.

“Lilli Zingel” er opkaldt efter overlærer Lilli Emilie Christine Zingel, som døde i 1975 og efterlod en arv, som overgik til Lilli Zingels Fond. Fonden ydede et væsentligt bidrag til køb af sejlbåden i 1989. Ved senere lejligheder har Lilli Zingels Fond bidraget til sejlbådens vedligehold. Fonden administreres af Messiaskirken, Maglegårds Sogn.

Abtering på værfet i Haderslev 1990.

Kølen på 1600 kg sættes på skroget for første gang.
Kølen på 1600 kg sættes på skroget for første gang.

Kirsten Rudfeldt og projektets første formand Jan Lauritzen navngiver "Lilli Zingel"
Kirsten Rudfeldt, formand for Lilli Zingels Fond, og projektets første formand Jan Lauritzen navngiver “Lilli Zingel” i 1990.

Helt fra starten af projektet er der mange der har lært at sejle. Dyssegårdsskolen har siden haft 2 hold med hver 12 elever og 2-3 lærere. KFUM-spejderne har siden haft 2 hold med 8-10 sejlere samt en styrmand og en skipper. DSU har haft 3 hold med 10 sejlere på hvert hold samt en navigatør, styrmand og en skipper. Ialt er der omkring 70 sejlere og 18 ledere samt en bestyrelse og et repræsentantskab, ialt nogle og halvfems aktive deltagere i projektet. De fleste hverdage er “Lilli Zingel” på øvelsessejlads 2 gange om dagen og hver weekend skiftes de forskellige hold til at tage på ture eller havkapsejladser.
Om sommeren tager holdene på en uges sommertogt. Det er årets store begivenhed. Udover at “Lilli Zingel” sejler de smukke, danske farvande tyndt sommer efter sommer, er der også gennemført fælles togter til Norge og Sverige, men også til så fjerne strande som Letland, Estland, Finland, Rusland og Polen.

Skibsoverdragelse i Kalmar mellem besætninger fra Dyssegårdsskolen og Dyssegård Sogns Ungdomsforening på "Baltur" 1993.
Skibsoverdragelse i Kalmar mellem besætninger fra Dyssegårdsskolen og Dyssegård Sogns Ungdomsforening på “Baltur” 1993.

Som noget nyt har “Lilli Zingel” deltaget i “sjov sommer” og “aktiv efterår” arrangeret af Gentofte Kommune, som en pasningsordning for børn i ferierne.

Lilli Zingel med spiler ved Møn Besætning på øvelsessejlads.
Lilli Zingel med spiler ved Møn Besætning på øvelsessejlads.

Det er Skipperlauget, der består af alle af bestyrelsen udnævnte skippere og styrmænd, der har ansvaret for den daglige drift og ved ligelholdelsen af sejlbåden. I løbet af de 10 år projektet har eksisteret, er der gennemført mange kurser for deltagerne i vinter-månederne.
Ialt har omkring 80 gennemgået bådsmandskurset, 65 har bestået duelighedsprøven. 45 har bestået Yachskippereksamen af 3. grad. Hertil kommer, at der er gennemført 2 VHF kurser og 3 sameritterkurser. 6. motorkurser 4. brandkurser og 3 søsikkerhedskurser.
Om sommeren går deltagerne i duelighedskurset op til praktisk prøve på “Lilli Zingel”. Ved eksamen til duelighedsprøven i teori og praksis samt Yacthskippereksamen af III. Grad, er censor udpeget af Søfartsstyrelsen.