Mødekalender 2022

Budget 2022

Referat af Generalforsamling 2020, 2021

Regnskabsrapport 2020, 2021

Regnskabsrapporter 2010-

LEI-kode bevis

Oversigt over beståede kurser for projektets ledere mfl

Vedtægter – vedtaget 2014

Regler for sejlads, som alle ledere skriftligt har accepteret


Andre dokumenter

Kursusrapport, Førstehjælpskursus november 2021

Hellerup Sejlklub aftale 2013

Aftale om radiolicens og kaldenavn

Aftale med Dansk Sejlunion om reklame

Aftale om el-måler

Bekræftelse fra Søfartsstyrelsen om at LZ IKKE er erhverv