Mødekalender 2022

Budget 2022

Referat af Generalforsamling 2020

Regnskabsrapport 2020

Regnskabsrapporter 2010-

LEI-kode bevis

Kursusrapport, Førstehjælpskursus november 2021

Oversigt over beståede kurser for projektets ledere mfl

Vedtægter – vedtaget 2014

Regler for sejlads, som alle ledere skriftligt har accepteret