Vind I Sejlene (VIS) er støttet af en række fonde og sponsorer, en del gaver og sponsorater er til båden generelt mens andre øremærker sponsoraterne med øremærkede beløb til for eksempel navigations udstyr, sejl og almindelig vedligehold på båden, som er meget omkostningsfuldt da båden sejler alle ugens dage med mange sejler ombord.

Vind I Sejlene er altid åben for nye ideer og samarbejder, som eksempel indgik VIS et projektsamarbejde i år med Friluftsrådets Blå Flag kampagne. VIS sejlede en landsdækkende kampagne hvor Lilli Zingel gennem 5 uger besøgte 23 blå flag havne sejlede som ambassadør for Blå Flag. Undervejs afholdes arrangementer på havnene med bl.a. tegnekonkurrencer og mulighed for at kigge nærmere på havnens miljø. Friluftsrådet og Blå Flag støttede Lilli Zingel med et nyt storsejl – med Blå Flag logo i sejlet. Undervejs på turen var der stor mediebevågenhed, og således var vi en på landsdækkende tv og en gang på TV2 Øst Jylland. Se mere om Blå Flag turen på blaaflag.dk