Formål for Vind I Sejlene
Projektet Vind I Sejlene, VIS har til formål og lære unge mennesker i aldersgruppen 12 til 20 år i Gentofte Kommune at sejle. Projektet består af De Grønne Spejdere og Ungdomsforeningen i Gentofte, som har været en del af Vind I Sejlene siden projekts start i 1989. Disse grupper ejer i fællesskab Lilli Zingel, en Banner 41 fra 1990 – hjemhørende i Hellerup havn.

“Lilli Zingel” er opkaldt efter overlærer Lilli Emilie Christine Zingel, som døde i 1975 og efterlod en arv, som overgik til Lilli Zingels Fond. Fonden ydede et væsentligt bidrag til køb af sejlbåden i 1989. Ved senere lejligheder har Lilli Zingels Fond bidraget til sejlbådens vedligehold. Fonden administreres af Messiaskirken, Maglegårds Sogn.

Lilli Zingel er i vandet fra april til oktober. I sommerhalvåret sejler båden to gange alle hverdage, om eftermiddagen fra 15 til 18 og om aften fra 18 til 21. Hver weekend er båden på mindre ture og i skolernes sommerferie er båden på ferietur hele perioden.

Ungdomsforeningen i Gentofte
Ungdomsforeningen i Gentofte er en ungdomsforening som sejler op til 3 gange om ugen – mandag eftermiddag og aften, samt torsdag aften. På vores aften sejladser træner vi meget praktisk sejlads både med henblik på Søfartsstyrelsens duelighedsprøve og kapsejlads.

De Grønne Spejdere i Gentofte.
Sejlergruppen af spejdere er et tilbud til teenagere der søger et supplement til det traditionelle spejder arbejde. Spejderne sejler tirsdag og onsdag aften. Båden deltager ofte som aktivitetsbåd på spejderlejr rundt om i landet.